Hem

Svets- och spetskompetens som gör skillnad

Dala Construction AB

Dala Construction AB

Dala Construction AB är ett svetsföretag med kvalitet som främsta signum. Vår specialitet är stora, tunga och valsade produkter, där vi också tar ansvar för kontrolldokumentation åt våra kunder.

Ett stolt företag med stor kompetens.

Vi är certifierade enligt:

SS-EN 1090-1 EXC 3

SS-EN ISO 3834-2

Tillverkning

Vi gör nästan aldrig likadana produkter utan varje produkt är specialanpassad efter kundens önskemål och behov.

Industriservice

Vi utför industriservice där en av våra kunder Outokumpu har valt oss som avtalsleverantör. Vi kan även ta hand om montagearbete.

Ytbehandling

Vi utför ytbehandling och blästring enligt kundens önskemål. Till exempel industrilackering och för privata kunder.

Utbildning

Med DC utbildning kan ni utbilda er inom bland annat Heta arbeten, Truck, Säkra lyft, Svets och Ritningsläsning.

Kvalitén i fokus

Vår förmåga att kunna leverera en riktig hög kvalitet bottnar i den gedigna kunskap som finns i företaget, till exempel har vi fem IWS-utbildade medarbetare.
Då Dala Constructions ägare kommer från olika delar av svetsbranschen har vi spetskompetenser på varje område, vilket säkrar kvaliteten i varje projekt.

Miljö och hållbarhet är viktigt för oss!

Vi jobbar efter miljöledningssystemet ISO 14001 och tittar ständigt på hur vi kan minska vår miljöpåverkan och tänka hållbart, i enlighet med FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

I vårt miljöarbete prioriterar vi tillverkningsprocesser som, så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, hushåller med varor, energi och andra naturresurser.